Zapisy – Pilot Competition

Zapisy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZAWODY


DANE UCZESTNIKÓW


 

KATEGORIA STARTOWA:


PRZYNALEŻNOŚĆ:


OŚWIADCZENIA:

* nie uwzględnieni powyżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TRENING


DANE UCZESTNIKÓW


 

WYRAŻAM CHĘĆ UCZESTNICTWA W TRENNIGACH W DNIACH: